Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Ασκήσεις πλάτης με λάστιχο στο σπίτι (Back Exercises resistance band) Savvas Libra Batalidis