Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Διατάσεις: Βαρετές όμως απαραίτητες


 
Αυτοί πουείμαστε οι πιο δύσκαμπτοι είμαστεσυνήθως και αυτοί που συμπαθούμε λιγότεροτις διατάσεις. Οι περισσότεροι τιςπαραμελούμε είτε γιατί προτιμούμε νααφιερώνουμε πιο περισσότερο χρόνο στοβασικό κομμάτι της προπόνησης όπως ταβάρη ή απλά επειδή τις βαριόμαστε. Όμωςοι διατάσεις μπορούν να μας βοηθήσουνγια να γίνουμε πιο αποδοτικοί στηνπροπόνηση μας και να τραυματιζόμαστελιγότερο. Ο καθένας μπορεί να βρει 15-20λεπτά την ημέρα για διατάσεις το βράδυπριν πάει για ύπνο και αν αυτό είναιπάλι πολύς χρόνος για μερικούς μπορούμενα σας βοηθήσουμε να καταλάβετε ποιεςείναι οι απαραίτητες διατάσεις για εσάςπου μπορούν να γίνουν σε 5-10 λεπτά γρήγορακαι αποδοτικά.

Πως η καθημερινότηταμας σχετίζεται με την δυσκαμψία
Ανάλογα μετην προπόνηση που κάνουμε και τη στάσητου σώματος που απαιτεί η καθημερινότηταμας (καθιστικές δουλειές, πολύ ορθοστασίακτλ) οι περισσότεροι από εμάς αναπτύσσουμεκάποιες δυσαναλογίες στο σώμα μας σεμικρό ή μεγάλο βαθμό που άλλοτε είναιεμφανείς (όπως κύφωση , λόρδωση κτλ) καιάλλοτε όχι. Αυτές προσαρμογές των μυώνμας οδηγούν στην δημιουργία τονικώνκαι φασικώνμυών, και όταν έχουμε και γεννητικήπροδιάθεση για συγκεκριμένες μυοσκελετικέςδυσαναλογίες τότε το πρόβλημα είναιακόμα μεγαλύτερο. Τα προβλήματα αυτάμπορούν στις περισσότερες περιπτώσειςαν όχι να αντιστραφούν πλήρως σίγουρανα βελτιωθούν κατά πολύ.

Τονικοί και φασικοίμύες
Ο τονικοίμύες είναι οι μύεςγίνονται σφιχτοί-κοντοί. Ένα τυπικόπαράδειγμα τονικού μυ στις γυναίκεςείναι ο υποκνημίδιος (ο μυς ανάμεσα απότο ‘’καλάμι’’ και την γάμπα) πουγίνεται τονικός από την συνεχή χρήσηψηλοτάκουνων παπουτσιών. Υπάρχουνεπίσης και μύες που έχουν την τάση νακάνουν το αντίθετο δηλαδή να βρίσκονταισυνεχώς σε διάταση και γίνονται αδύναμοι,αυτοί ονομάζονται φασικοίμύες.
Ποιες διατάσειςείναι απαραίτητες για όλους μας!
Για τουςπαραπάνω λόγους οι διατάσεις σας θαπρέπει να στοχεύουν κυρίως στους τονικούςμύες. Δοκιμάστε μια μέρα ένα πλήρεςπρόγραμμα διατάσεων, ιδανικά υπό τηνκαθοδήγηση ενός γυμναστή και σημειώστεσε ποιες διατάσεις νιώσατε μεγάλη ένταση(σφίξιμο), σε ποιες μικρή έως και καθόλου.Οι διατάσεις με την μεγαλύτερη έντασηυποδεικνύουν τονικούς μύες που θαπρέπει να διατείνονται σε καθημερινήβάση. Καλό είναι επίσης ανά μήνα περίπουνα επαναλαμβάνεται αυτό το τεστ. Ανκάποιες από αυτές τις διατάσειςπεριλαμβάνουν μύες-περιοχές που έχουνυποστεί παλαιότερα κάποιο τραυματισμότότε αυτές οι διατάσεις θα πρέπει ναξεκινήσουν να γίνονται με πολύ μικρήένταση η οποία μπορεί να αυξηθεί πολύσταδιακά με τον καιρό. Αν έχετε κάποιαεμφανής μυοσκελετική δυσαναλογία τότεθα πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλευτείτεκάποιον φυσικοθεραπευτή για δυναμώσετεσταδιακά τους φασικούς μύες και ναεπαναφέρεται όσο γίνεται στο αρχικότους μήκος τους τονικούς.

Δυσκαμψία οφειλομένησε παλιούς τραυματισμούς
Ένας σημαντικόςπαράγοντας που μπορεί επίσης να οδηγήσειστην δημιουργία τονικών και φασικώνμυών είναι ένας τραυματισμός του οποίουη ανάρρωσή θα απαιτήσει μεγάλο χρονικόδιάστημα που μπορεί να προκαλέσει μόνιμαπροβλήματα όπως για παράδειγμα τοσύνηθες φαινόμενο του δύσκαμπτούαστράγαλου σε κατάγματα των κάτω άκρων.Για αυτό είναι πολύ σημαντική η όσο τοδυνατόν άμεση και σωστή αποκατάστασητης τραυματισμένης περιοχής, κάτι πουαπαιτεί αρχικά καλή συνεργασίαγιατρού-φυσικοθεραπευτή και αργότεραφυσικοθεραπευτή-γυμναστή. Δυστυχώςαυτό είναι κάτι που δεν εφαρμόζεταιτόσο πολύ στην χώρα μας ιδίως λόγω τουότι οι γιατροί δεν εκτιμούν όσο θα έπρεπετο κομμάτι της αποκατάστασης-φυσικοθεραπείαςστην πλήρη ανάρρωση ενός ασθενή.

Αντώνης Αρβανιτάκης
Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης
 .ensomati.gr