Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012

Εν Σώματι Συμβουλή:Από όλες τις ασκήσεις για δικέφαλους, οι κάμψεις με μπάρα είναι σε όλους τους τομείς η καλύτερη για συνολικό όγκο και δύναμη

Συμβουλή: Από όλες τις ασκήσεις για δικέφαλους, οι κάμψεις με μπάρα είναι σε όλους τους τομείς η καλύτερη για συνολικό όγκο και δύναμη